تغییر مالکیت و تغییرات در نوع خدمات وبسایت مشاهده اطلاعیه

بزودی info@p30script.com تایم کاری : شنبه تا چهارشنبه رشت، تختی

مفاهیم پایه پایتون ; لیست در پایتون

لیست در پایتون برای ذخیره سازی لیستی از داده های ایندکس گذاری شده، استفاده می شود. با ما در ادامه همراه باشید تا نگاهی به این مفهوم پایه ای داشته باشیم.

 

سین :

چگونه یک لیست در پایتون ایجاد کنم؟

جیم:

هر لیست می تواند به وسیله دو براکت مربعی ایجاد می شود، اعضای لیست نیز به وسیله یک کاما از هم جدا میشوند. ایندکس گذاری از عدد 0 شروع می شود، برای فراخوانی یک داده موجود در لیست، از ایندکس آن استفاده می شود:

words = [“Hello”, “world”, “!”]

print(words[0])

print(words[1])

print(words[2])

سین:

چگونه در پایتون لیست دو بعدی ایجاد کنیم؟

چگونه یک مقدار را به وسیله پایتون در یک لیست تغییر دهیم؟

جیم:

برای این منظور می توانید لیستی از داد ها را در لیست دلخواه خود داشته باشید و سپس به صورت دو بعدی به آن دسترسی پیدا کنید:

 

number = 3

things = [“string”, 0, [1, 2, number], 4.56]

print(things[1])

print(things[2])

print(things[2][2])

 

برای تغییر یک مقدار خاص در لیست ، ایندکس آن مقدار را برابر با مقدار دیگر قرار دهید.

 

nums = [7, 7, 7, 7, 7]

nums[2] = 5

print(nums)

سین:

آیا امکان انجام اعمال محاسباتی بر روی لیست ها در پایتون وجود دارد؟

از چه تابعی برای بررسی وجود یک مقدار در لیست پایتون ایتفاده کنیم؟

جیم:

بله یک لیست در پایتون می تواند با لیستی دیگر جمع شود و یا تعداد اعضای آن در عددی ضرب شود.

nums = [1, 2, 3]

print(nums + [4, 5, 6])

print(nums * 3)

برای بررسی وجود یک مقدار در یک لیست می توان از in استفاده کنید. در این حالت اگر لیست حاوی آن مقدار باشد، نتیجه برابر با True در صورت عدم وجود، نتیجه False خواهد بود.برای بررسی عدم وجود یک مقدار نیز می توانید از not سپس مقدار و in استفاده کنید.

words = [“spam”, “egg”, “spam”, “sausage”]

print(“spam” in words)

print(“egg” in words)

print(“tomato” in words)

سین:

چگونه در پایتون مقادیر را به یک لیست اضافه کنیم؟

آیا امکان افزودن مقدار در هر قسمتی از یک لیست پایتون، وجود دارد؟

جیم:

شما میتوانید برای افزودن یک مقدار به لیست در پایتون، از append استفاده کنید. در این حالت، مقدار جدید به انتهای لیست اضافه می شود. Append یک method است و نه یک function در این حالت برای استفاده از آن می بایست از یک نقطه استفاده کرد.

nums = [1, 2, 3]

nums.append(4)

print(nums)

اگر بخواهید مقداری را در جای مشخصی از لیست اضافه کنید، باید از insert استفاده کرد. اضافه کردن نیز یک method است، پس به وسیله نقطه به لیست از آن استفاده کنید. برای افزودن مقدار به وسیله insert می بایست مکان قرارگیری آن را نیز مشخص کنید.

words = [“Python”, “fun”]

index = 1

words.insert(index, “is”)

print(words)

دیگر توابع و متد های مفید برای کار با لیست در پایتون:

برای بدست آوردن مقدار یک لیست از len استفاده می شود. چون len یک تابع است می توانید به صورت مستقل و بدن نیاز به نقطه از آن استفاده کنید.

nums = [1, 3, 5, 2, 4]

print(len(nums))

یکی از توابع بسیار کاربردی لیست ها، تابع range است.این تابع اگر تنهایی و با یک عدد استفاده شود ، یک رنج از اعداد ترتیبی از صفر تا آن عدد را ایجاد می کند.

numbers = list(range(10))

print(numbers)

اما اگر دو مقدار عددی به این تابع داده شود، رنج اعداد از عدد اول تا یکی قبل از عدد دوم خواهد بود.

 

numbers = list(range(3, 8))

print(numbers)

print(range(20) == range(0, 20))

اگر به تابع range سه مقدار داده شود، دو مقدار اول و دوم بازه را مشخص میکنند و مقدار سوم گام های تابع را در این بازه مشخص خواهد کرد.

numbers = list(range(5, 20, 2))

print(numbers)

دیگر method ها و function های مفید پایتون برای کار با لیست ها به شرح زیر هستند:

list.index(odj) :index method finds the first occurrence of a list item and returns its index

max(list): Returns the list item with the maximum value

min(list): Returns the list item with minimum value

list.count(obj): Returns a count of how many times an item occurs in a list

list.remove(obj): Removes an object from a list

list.reverse(): Reverses objects in a list

امید

19 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !