مقایسه ردیابی حرکات چندگانه با ارائه مدل استنتاجی خودگردان

ردیابی حرکات چندگانه در بحث مسیریابی شبکه ای یک موضوع جدید است که طی چند سال اخیر مورد تخقیق و بررسی قرار گرفته است. در این مقاله تیم پی سی اسکریپت تلاش دارد تا در خصوص مقایسه ردیابی حرکات چندگانه با ارائه مدل استنتاجی خودگردان مقاله چاپ شده ای را ارائه نماید.

 

چكيده :


در اين مقاله، به بررسي ردیابی حرکات چندگانه با استفاده از فيلتر كالمن پرداخته شده است، كه بر اساس تركيب مدل پس زمينه هر پيكسل و مجموعه اي از مدلهاي پيش زمينه تك فرضي بر مبناي مدل كلي اندازه شيء، موقعيـت، سـرعت و توزيع رنگ مي باشد. فيلتر كالمن، تخمين موقعيت هدف بر اساس اندازه گيري هاي قبلي، و تخمـين موقعيـت بـر اسـاس اندازه گيري هاي فعلي را براي بدست آوردن تخمين فيلتر شده موقعيت هدف، تركيب مي نمايد. ايـن تركيـب بطـوري انجام مي گردد كه تخميني حاصل شود كه مينيمم واريانس را داراست.

بعبارت ديگر، داراي بهتـرين دقـت مـي باشـد. سيستم، نزديك به آهنگ فريمهاي ويدئويي كار ميكند. در ايـن جـا، دو مـدل كـه شـاملرديابي پرش هاي انسان و رديابي موتورسوارها مي باشد، بررسي مي شود ويك مدل استنتاجي خودگردان پيـشنهاد شـده است كه فاكتورهاي مربوط به هر دو مدل را در خود دارد و با توجه به دريافت چند فريم اول از يك تصوير، الگوريتم رديـابي مربوط به تصوير مذكور را با توجه به بلاك دياگرام هاي مدلها، انتخاب مي نمايد. سپس مقدار خطا بين ناحيـه انـداه گيـري شده و حقيقي در دو مدل محاسبه شده و ميزان دقت روش مورد استفاده در مدلهاي مذكور نشان داده مي شود.

 

گذری بر ردیابی حرکات چندگانه:


بينايي ماشين و ردیابی حرکات چندگانه يكي از زمينه هاي پر اهميت علـم كـامپيوتر مي باشد و سالهاسـت كـه محققـان بـه پيـشرفت و توسـعه آن پرداخته انـد. مهمتـرين هـدف بينـايي ماشـين، شـبيه سـازي عملكرد سيستم بينايي انسان است و شايد به جرات بتوان گفت
كه بزرگترين هدف بينايي ماشين سـاختن يـك ماشـين داراي بينايي همه منظوره مي باشد. از چنين ماشيني انتظار مي رود
كه بتواند خود را در محيط هاي دلخواه هدايت كنـد و اشـياء را در مسير خود شناسايي نمايد و به مقصدي كه بايد برسد، خـود
را برساند.

در واقع امروزه فاصله بينايي ماشين از بينـايي انـسان بسيار زياد است و هنوز در ايـن زمينـه بـسيار جـاي تحقيـق و فعاليــت دارد. علاقــه بــه روش هــاي پــردازش تــصوير از دو محدوده كاربردي اصلي نشات مي گيرد كـه عبارتنـد از: بهبـود اطلاعات تصويري به منظور تعبير انساني، و پردازش داده هاي صــحنه بــراي ادراك ماشــيني مــستقل . در مجموعــه الگوريتمهاي تصويري ارائه شده طي چند دهـه گذشـته، هـدف عمده، يافتن روش هايي اسـت كـه قـادر بـه ارتقـاي اطلاعـات
تصويري براي تعبير و تحليل انـسان باشـد.


كليد واژه :
آشكار سازي حركت، تحليل دنباله تصاوير، ردگيري شيء متحرك ، فيلتر كالمن ، آستانه گيري

توضیحات تکمیلی

نوع فایل

PDF

تعداد صفحات

8

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقایسه ردیابی حرکات چندگانه با ارائه مدل استنتاجی خودگردان”

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
  • در صورت نیاز به سفارشی سازی و تغییرات در این محصول ، لطفا از بخش پشتیبانی با ما در ارتباط باشید