روش مسیریابی بر اساس پروتکل DREAM

چكيده


روش مسیریابی در بحث شبکه و تبادل اطلاعات از ارزش بسیاری برخوردار است. امروزه برای رد و بدل نموده اطلاعات در شبکه از متدهای مختلفی استفاده می شود که به مراتب هر کدام از آنها دارای مزیت ها و معایبی می باشند. در این مقاله تیم پی سی اسکریپت تلاش دارد تا یک روش مسیریابی بر پایه dream ارائه دهد.

امروزه شبكه هاي سيارموردي كه نوع خاصي از شبكه هاي بيسيم ميباشند، از اهميت بالايي برخوردار هستند زيرا اين نوع شبكه ها بدون هيچ گونه زيربنايي برپا ميشوند و در هر جايي امكان استفاده از آنها وجود دارد. بـه دليـل پويـايي توپولوژي، مسيريابي در اين شبكه ها با چالشهاي زيادي روبرو است؛ مسائلي مانند تاخيرارسال، سربار مـسيريابي، نـرخ تحويل بسته ها و مصرف انرژي، عواملي هستند كه الگوريتمهاي مسيريابي را تحت الشعاع قرار ميدهند .

با توجـه بـه محدوديت هاي موجود در شبكه هاي سيارموردي پروتكل هاي مسيريابي مبتني بر موقعيت مكان زيـادي در ايـن نـوع شبكه ها ارائه شده است؛ يكي از پروتكلهاي مبتني بر موقعيت مكان DREAM ميباشد.

در اين مقاله هدف ارائـه يـك روش مسيريابي مبتني بر موقعيت مكان بر اساس پروتكل DREAM و الگوي K- Nearestاست، كه تاخير نقطه به نقطه و سربار مسيريابي را با استفاده از پارامترهاي حركتي يعني موقعيت، سرعت گرههـا و تعـداد گـره هـاي درگيـر انتقـال اطلاعات در شبكه هاي سيارموردي كاهش دهد. در اين روش هر گره مبدا كه قصد ارسال داده بـه يـك گـره مقـصد را داشته باشد، با توجه به اينكه از سرعت، زمان حركت و موقعيت گره مقصد اطلاع دارد يك ناحيه به نام ناحيه درخواست
و ناحيه مورد انتظار تشكيل مي دهد و بسته هاي اطلاعاتي را فقط در همان محدوده درخواستي تحت يك زاويـه معـين ارسال ميكند، كه اين باعث ميشود تعداد گرههاي كمتري درگير ارسال بـستههـاي اطلاعـاتي شـوند.

 

بیان مساله:

امروزه شبكه هاي بيسيم به دليل نيازهاي متنوع بشري و نيز توسعه تكنولوژي در اين شاخه از شبكه هاي كـامپيوتري از اهميـت بـالايي برخوردار هستند. امكان دسترسي آسان به تجهيزات بيسيم، كارآيي مناسب اين شبكه ها و راحتي استفاده از شبكه هاي بيسـيم از ديگـردلايل توسعه اين شبكه ها ميباشد. شبكه هاي بيسيم بـه دو دسـته شبكه هاي بـيسـيم زيرسـاختي و شـبكه هـاي سـيارموردي تقـسيم ميشوند.

گرهها در شبكه هاي بيسيم داراي زيرساخت 1از طريق يك يا چند نقطه دسترسي 2بـا هـم ارتبـاط برقـرار مـيكننـد. بـارزترين نمونه هاي اين شبكه ها، شبكه هاي GSMو GPRSميباشند. گونـه ديگر شبكه هاي بيسيم شـبكه هـاي سـيارموردي هـستند. در ايـن شبكه ها گرهها بدون هيچ نقطه دسترسي با يكـديگر ارتبـاط برقـرار ميكنند. در اين نوع شبكه ها گرهها بـه راحتـي مـيتواننـد از نقطهاي به نقطه ديگر بروند، ارتباط بين گرهها در اين نوع شـبكه هـا مي تواند بصورت تك جهشه 3ويا بصورت چندجهشه 4باشد.

گره هـاي موجود در يك شبكه سيارموردي هم به عنوان سرويس دهنده و هم به عنوان سرويس گيرنده عمل ميكنند. اين شـبكه هـا بطـور كلـي تركيبي از گره هاي يكسان ميباشـند كـه بـدون هيچگونـه كنتـرل مركزي بصورت بدون سيم با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند، مطـابق شكل و به صورت خودگردان خودشان را سازماندهي مي كننـد. بـه شـبكه هـاي Mobile Ad Hoc Networkبـه طـور خلاصـه MANETگفته ميشود.

واژه هاي كليدي
K-Nearest ، IDREAM ، MANETمسيريابي ، پارامترهاي حركتي، شبكههاي سيار موردي

توضیحات تکمیلی

نوع فایل

PDF

تعداد صفحات

8

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روش مسیریابی بر اساس پروتکل DREAM”

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
  • در صورت نیاز به سفارشی سازی و تغییرات در این محصول ، لطفا از بخش پشتیبانی با ما در ارتباط باشید